Afscheid Bart Withaar

Op 9 november 2012 heeft de raad van toezicht afscheid genomen van Bart Withaar. De heer Withaar was tot 1 augustus voorzitter van de RvT. Hij heeft vanaf 2005 deelgenomen aan het algemeen bestuur.
Tijdens een rondleiding door het historische Gemeenlandshuis in Delft sprak zijn opvolger mw. Adri Bom hem met dankbaarheid toe.
Piet Vreugdenhil memoreerde de lange staat van dienst van de heer Withaar in het onderwijs waaronder het opleiden van nieuwe leerkrachten. Het PC onderwijs in het Westland heeft veel aan hem te danken!
Deze dank werd mede tastbaar gemaakt tijdens een gezellig diner met de leden van de RvT en de medewerkers van het bestuursbureau. Wij wensen Bart met zijn vrouw en (klein)kinderen alle goeds toe!

Herstel wachtwoord
Geef je e-mail adres. Een nieuw wachtwoord wordt verzonden.