Benoeming algemeen directeur

Het algemeen bestuur heeft besloten Piet Vreugdenhil per 1 februari 2007 te benoemen tot algemeen directeur van de stichting PCPOW. Op basis van een bestuurs- en managementstatuut zijn aan de heer Vreugdenhil mandaten verleend waardoor het algemeen bestuur op hoofdlijnen kan besturen. De heer Vreugdenhil was tot die tijd directeur van het stafbureau van PCPOW.

Herstel wachtwoord
Geef je e-mail adres. Een nieuw wachtwoord wordt verzonden.