Benoeming voorzitter College van Bestuur

Op 29 juni jl. heeft het Algemeen Bestuur na overleg met de GMR het definitieve besluit genomen de heer P.A. Vreugdenhil de huidige algemeen directeur per 1 augustus a.s. te benoemen tot voorzitter van het College van Bestuur van PCPOW. Samen met de benoeming van de leden van de Raad van Toezicht is hiermee een belangrijke stap gezet op weg naar de wijziging van de bestuurlijke structuur binnen de stichting. Aan dit proces is de afgelopen maanden intensief gewerkt.

Herstel wachtwoord
Geef je e-mail adres. Een nieuw wachtwoord wordt verzonden.