Bob van de Ven nieuw lid Raad van Toezicht

Het is ons gelukt om een kandidaat met een onderwijsprofiel te vinden voor de vacature in de raad van toezicht. Na een unanieme voordracht door de benoemingsadviescommissie heeft de RvT in zijn vergadering van 3 oktober deze voordracht unaniem overgenomen. Wij zijn verheugd de heer drs. Bob van de Ven (68 jaar Poeldijk) te verwelkomen als lid van de RvT. De heer Van de Ven heeft zijn sporen verdiend in het onderwijs. De laatste jaren is hij vooral betrokken geweest als (interim-)bestuurder bij scholen in een transitiefase. Daarnaast was hij o.a. adviseur van de VO-Raad en de CDA Tweede Kamer fractie.
Twee leden van de GMR hebben deelgenomen aan de BAC om zo inhoud te geven aan het recht van voordracht van de GMR.

Herstel wachtwoord
Geef je e-mail adres. Een nieuw wachtwoord wordt verzonden.