GMR

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad GMR
De GMR wordt gevormd door 30 leden. Elke school levert een personeelslid en een ouderlid. Het voorzitterschap van de GMR is in handen van Rob de Ruijter (personeelslid De Blinkerd, Monster). Secretaris is Trudi Kloosterhuis (personeelslid Het Kompas, Maasdijk).

De GMR vergadert circa acht keer per schooljaar in de voltallige bezetting. Ter voorbereiding op de GMR-vergaderingen vindt er maandelijks overleg plaats tussen het College van Bestuur en een vertegenwoordiging van personeelsleden die zitting hebben in de GMR (VC-GMR).

Voorzitter, Rob de Ruijter: rderuijter@blinkerd.pcpow.nl
Secretaris, Trudi Kloosterhuis: gmr@pcpow.nl

Herstel wachtwoord
Geef je e-mail adres. Een nieuw wachtwoord wordt verzonden.