Het Kompas: officieel Early Bird school!

Op 12 juni is Het Kompas te Maasdijk officieel geaccrediteerd als Early Bird school. Dat betekent dat deze school planmatig werkt met Engels in alle leerjaren. De school heeft zich enkele jaren voorbereid op deze officiële erkenning. Binnenkort wordt op feestelijke wijze stilgestaan bij deze mijlpaal.

Herstel wachtwoord
Geef je e-mail adres. Een nieuw wachtwoord wordt verzonden.