Krediet OKV voor De Ouverture

De raad heeft ook ingestemd met een uitgave van € 175.000 voor inwendige aanpassingen van De Ouverture te Naaldwijk in het kader van de onderwijskundige vernieuwingen. Deze zgn. OKV-gelden zijn al enkele jaren op de lange baan geschoven in verband met mogelijke bestemmingswijziging in het kader van het masterplan Verdilaan (o.a. bouw stadhuis). Het college is van mening dat bedoelde aanpassingen niet langer uitgesteld kunnen worden. De raad ondersteunde dit voorstel. De Ouverture zal nu interne bouwkundige aanpassingen kunnen laten uitvoeren om daarmee aan de nieuwe eisen aan onderwijsgebouwen te kunnen voldoen (ICT IB/RT tussenschoolse opvang).

Herstel wachtwoord
Geef je e-mail adres. Een nieuw wachtwoord wordt verzonden.