Nieuw organisatiemodel PCPOW

Met ingang van 1 februari 2007 wordt een nieuw organisatiemodel formeel ingevoerd. Na een uitvoerige discussie in 2006 heeft het algemeen bestuur besloten op hoofdlijnen te gaan besturen. De dagelijkse leiding binnen de stichting wordt gemandateerd aan een algemeen directeur. De statuten zullen binnenkort passeren bij de notaris.

Herstel wachtwoord
Geef je e-mail adres. Een nieuw wachtwoord wordt verzonden.