Nieuwbouw Maasland

De voorbereidingen van de bouw van een nieuwe school in Maasland zijn in volle gang. Het voorlopig ontwerp door architect Böthlingk is bijna gereed. De nieuwe school aan de Doelstraat komt ter vervanging van de gebouwen van De Klim-op en `t Spreeuwenest. Na de zomervakantie zal de bouw een aanvang nemen. De leerlingen van De Klim-op worden dan een jaar gehuisvest in een tijdelijk onderkomen. De oplevering is voorzien in de zomer van 2008. In het nieuwe gebouw zal Stichting Catalpa een eigen ruimte krijgen voor buitenschoolse opvang.

Herstel wachtwoord
Geef je e-mail adres. Een nieuw wachtwoord wordt verzonden.