Nieuwbouwplannen Pieter van der Plasschool Wateringen

Het voorlopig ontwerp door RoosRos Architecten voor deze nieuwe brede school is afgerond. Peuteropvang Hummelhof en Kinderopvang ZON! krijgen een eigen plek in de brede school. In goed overleg met de naaste omwonenden konden de meeste van hun wensen worden gehonoreerd. Nu is de fase van politieke besluitvorming aangebroken. Wij vertrouwen op een positief besluit van het college van B&W en de gemeenteraad. Vervolgens zal keihard gewerkt worden aan het definitieve ontwerp en de aanbesteding. Naar verwachting zal de bouw starten na de zomervakantie in 2014.

Herstel wachtwoord
Geef je e-mail adres. Een nieuw wachtwoord wordt verzonden.