Nieuwe directeur De Hoeksteen

Op 15 april jl. heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de unanieme voordracht van de benoemingsadviescommissie en mevrouw Jolanda Schaap per 1 augustus 2008 benoemd tot directeur van De Hoeksteen. De MR heeft een positief advies gegeven over deze benoeming.
Mevrouw Schaap is momenteel adjunct-directeur van de Prins Willem-Alexanderschool in De Lier
Wij wensen haar veel succes toe in haar nieuwe functie!

Herstel wachtwoord
Geef je e-mail adres. Een nieuw wachtwoord wordt verzonden.