Nieuwe directeur De Wegwijzer

Op 18 maart jl. heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de unanieme voordracht van de benoemingsadviescommissie en mevrouw Annemieke Epema benoemd tot directeur van De Wegwijzer. De MR heeft een positief advies gegeven over deze benoeming. Mevrouw Epema is sinds het vertrek van de vorige directeur waarnemend directeur. Tot die tijd was zij onderbouwcoördinator en intern begeleider. Wij wensen haar veel succes toe in haar nieuwe functie!

Herstel wachtwoord
Geef je e-mail adres. Een nieuw wachtwoord wordt verzonden.