Nieuwe directeur Het Kompas

Op 18 maart jl. heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de unanieme voordracht van de benoemingsadviescommissie en mevrouw Ellen Kuyvenhoven benoemd tot directeur van Het Kompas. De MR heeft een positief advies gegeven over deze benoeming. Mevrouw Kuyvenhoven is sinds het vertrek van de vorige directeur waarnemend directeur. Tot die tijd was zij onderbouwcoördinator. Wij wensen haar veel succes toe in haar nieuwe functie!

Herstel wachtwoord
Geef je e-mail adres. Een nieuw wachtwoord wordt verzonden.