Nieuwe kozijnen voor Het Kompas

In zijn vergadering van 20 december stemde de raad ook in met het beschikbaar stellen van een krediet voor de vernieuwing van alle buitenkozijnen van Het Kompas te Maasdijk. Als deze klus rond de zomervakantie geklaard zal zijn is de in 2005 gestarte renovatie van dit gebouw afgerond. Dan is er ook een eind gekomen aan de voortdurende lekkage bij de vensters klemmende raamopeningen tocht en warmteverlies en de uit veiligheidsoverwegingen onverantwoorde situatie op de eerste etage. PCPOW is de raad zeer erkentelijk voor dit unanieme besluit.

Herstel wachtwoord
Geef je e-mail adres. Een nieuw wachtwoord wordt verzonden.