Nieuwe stafmedewerker benoemd

Per 1 september jl. is de heer Richard Karst benoemd als stafmedewerker financiën. Hij zal zich twee dagen per week vooral gaan bezighouden met stroomlijning van de financiële administratie begroting investeringsplannen jaarrekening kwartaalrapportages en controle van het financieel verkeer van de stichting. De heer Karst heeft op dit terrein lange ervaring bij andere schoolbesturen opgedaan. We wensen hem veel succes bij PCPOW.

Herstel wachtwoord
Geef je e-mail adres. Een nieuw wachtwoord wordt verzonden.