Op weg naar een nieuw bestuursmodel

Het algemeen bestuur van PCPOW heeft besloten de stap te zetten naar een nieuw bestuursmodel. De komende maanden zullen worden benut om te komen tot de inrichting van een raad van toezicht. Deze raad zal toezicht houden op het college van bestuur van de stichting.
Deze stap past binnen de nieuwe wetgeving op het terrein van onderwijsbestuur. Hierbij dient er een scheiding te zijn tussen onafhankelijk toezicht en bestuur.

Herstel wachtwoord
Geef je e-mail adres. Een nieuw wachtwoord wordt verzonden.