Op zoek naar nieuw lid Raad van Toezicht

Door het aanstaande vertrek van de voorzitter van de RvT de heer Bart Withaar ontstaat per 1 augustus een vacature in de RvT. Binnenkort start de wervingsprocedure. Gezocht wordt naar een lid die bij voorkeur zijn/haar sporen verdiend heeft in het onderwijs. De profielschets wordt opgenomen onder `vacatures` op onze website.
Het voorzitterschap zal per genoemde datum worden bekleed door de huidige vice-voorzitter mevrouw Adri Bom.
Belangstellenden kunnen nu al informatie inwinnen bij Piet Vreugdenhil voorzitter College van Bestuur.

Herstel wachtwoord
Geef je e-mail adres. Een nieuw wachtwoord wordt verzonden.