Opleiden in de school

Op 8 september zijn in het kader van het project Opleiden in de school de acht werkplekcoaches bijeengeweest voor een cursus van INHOLLAND die gegeven werd in het stafbureau. De werkplekcoaches bekwamen zich – mede onder leiding van twee bovenschoolse coaches – in het begeleiden van mentoren en PABO-stagiaires. De kosten van de cursus kunnen worden vergoed uit de subsidie die het Ministerie van OC&W beschikbaar heeft gesteld.

Herstel wachtwoord
Geef je e-mail adres. Een nieuw wachtwoord wordt verzonden.