PCPOW spreekt over missie en visie

Tijdens een gezamenlijke bijeenkomst van het algemeen bestuur het directeurenberaad en de GMR heeft PCPOW op 19 februari stil gestaan bij de missie en de visie van de stichting. Een concepttekst was opgesteld door een kleine bestuurlijke commissie en de algemeen directeur. Hierover is in kleine groepen stevig gesproken. Met de uitkomsten zal de commissie verder aan de slag gaan. Naar verwachting zal in april de definitieve tekst worden vastgesteld.

Herstel wachtwoord
Geef je e-mail adres. Een nieuw wachtwoord wordt verzonden.