Directeurenberaad

Alle directeuren nemen deel aan het directeurenberaad van PCPOW. Dit beraad adviseert het College van Bestuur over het te voeren beleid en bespreekt de uitvoering van het vastgestelde beleid. Binnen het beraad kunnen themacommissies worden ingesteld die zich met een specifiek onderwerp bezighouden.

Het directeurenberaad wordt voorgezeten door het College van Bestuur. Het beraad vergadert maandelijks.

 

Herstel wachtwoord
Geef je e-mail adres. Een nieuw wachtwoord wordt verzonden.