Studiemiddag `Oude waarden nieuwe woorden` 19 september

Op 19 september komen van verschillende christelijke schoolbesturen in Zuid-Holland vertegenwoordigers naar De Brug in `s-Gravenzande. Die middag wordt stilgestaan bij de relatie tussen identiteit en onderwijs. De bekende theoloog Erik Borgman zal een inleiding verzorgen. Daarnaast zijn er allerlei workshops rond het thema `Oude waarden nieuwe woorden`. De middag wordt georganiseerd door PCPOW en andere schoolbesturen in samenwerking met De Besturenraad en PABO Inholland

Herstel wachtwoord
Geef je e-mail adres. Een nieuw wachtwoord wordt verzonden.