Tijdelijke waarneming directeursvacature Rehobothschool

In verband met het vertrek van Conny van der Wel als directeur van de Rehobothschool zal Anne-Marieke den Haan in het nieuwe schooljaar tijdelijk de dagelijkse leiding op zich nemen.
Als tijdelijk bovenschools directeur is Hans den Hartog (directeur De Ouverture) aangesteld.
De wervingsprocedure voor de nieuwe directeur start in september. De beoogde ingangsdatum voor deze functie is 1 januari 2014.

Herstel wachtwoord
Geef je e-mail adres. Een nieuw wachtwoord wordt verzonden.