Tussenschoolse opvang (TSO)

De scholen van PCPOW hebben kort geleden een inventarisatie naar de wensen rond TSO onder de ouders uitgevoerd. In overleg met de MR wordt de uitslag per school vastgesteld en geanalyseerd. Hierover krijgt u via de nieuwsbrief van de school meer informatie. De school zal vervolgens een keuze maken: voortzetting met vrijwilligers of uitbesteden aan een externe lokale organisatie. PCPOW laat deze keuzevrijheid aan de individuele scholen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de school.

Herstel wachtwoord
Geef je e-mail adres. Een nieuw wachtwoord wordt verzonden.