Wervingsprocedure directeuren van start

In de maand december zal de wervingsprocedure voor het vervullen van twee directeursvacatures van start gaan. Het betreft de Pieter van der Plasschool (Wateringen) en De Groene Oase (Maasland). Beide directeuren gaan per 1 augustus 2010 gebruik maken van de FPU-regeling.
De procedure begint met het opstellen van de profielschets. Daarna volgt eind januari 2010 een advertentie met aansluitend de sollicitatiegesprekken in februari/maart. Tijdens de selectieprocedure speelt een breed samengestelde benoemingsadviescommissie een belangrijke rol. Belangstellenden voor de vacatures worden van harte uitgenodigd eens vrijblijvend te informeren bij de algemeen directeur van PCPOW.

Herstel wachtwoord
Geef je e-mail adres. Een nieuw wachtwoord wordt verzonden.