Zes afgestudeerde beeldcoaches in de bloemen

Op maandag 27 juni jl. heeft de opleidingsschool zes beeldcoaches gecertificeerd. Deze feestelijke bijeenkomst werd bijgewoond door familieleden, collega’s. Er was veel waardering voor de verschillende trajecten die de beeldcoaches presenteerden. Met ingang van schooljaar 2016-2017 zijn deze zes gecertificeerde beeldcoaches inzetbaar binnen PCPO Westland. Door middel van School Video Interactie Begeleiding (SVIB) worden leraren en teams ondersteund bij hun professionele ontwikkeling. De verschillende toepassingsgebieden zijn: professionaliseren van de (startende) leraar, begeleiden van een leerling met een speciale ontwikkelingsvraag, invoeren van nieuwe methodes, het voeren van oudergesprekken en in overlegsituaties.

Certificering Beeldcoaches

Herstel wachtwoord
Geef je e-mail adres. Een nieuw wachtwoord wordt verzonden.