Bevoegd gezag

Korte geschiedenis van PCPOW

1. Besturenfusie in 2004
Rond 2002 hebben de acht besturen van de protestants-christelijke basisscholen in De Lier,`s-Gravenzande, Honselersdijk, Maasdijk, Maasland, Monster, Naaldwijk en Wateringen de intentie uitgesproken te komen tot een besturenfusie. Deze intentieverklaring was gebaseerd op een door de Besturenraad uitgevoerd haalbaarheidsonderzoek. Vervolgens zijn een stuurgroep en vijf werkgroepen intensief aan de slag gegaan om de besturenfusie voor te bereiden. Op 25 maart 2004 volgde de oprichting van de Stichting PCPO Westland. De formele overdracht van de bestuurlijke bevoegdheden vond plaats op 1 augustus 2004.

Het doel van deze fusie was:
– behoud en versterking protestants-christelijk basisonderwijs in de regio;
– vermindering bestuurlijke risico`s;
– bevordering deskundigheid;
– versterking positie ten opzichte van de gemeente;
– versterking positie in verband met gewijzigde financiering van het onderwijs.

Door deze fusie was een organisatie ontstaan met ca. 4400 leerlingen, 400 personeelsleden en 16 scholen, verspreid binnen de gemeente Westland en gemeente Midden-Delfland (Maasland).
Als grondslag van de stichting is in 2004 in de statuten opgenomen: “De stichting gaat bij haar werk uit van het Evangelie van Jezus Christus, dat de mens roept tot dienst aan God en aan de medemens. Zij baseert zich hierbij op de Bijbel als Gods Woord”.
Het bijzondere van het in 2004 gekozen fusiemodel was dat de plaatselijke verenigingen in stand zijn gebleven. Formeel was het bevoegd gezag overgedragen aan stichting PCPO Westland. Tegelijkertijd hadden de lokale besturen enkele taken gehouden, met name op het gebied van de identiteit, benoemingen, onderwijskwaliteit en het dagelijks management. Ook hadden de lokale besturen het recht van voordracht van een lid van het algemeen bestuur van de stichting.

2. Organisatiemodel na 1 februari 2007
Eind 2006 heeft het algemeen bestuur een nieuw organisatiemodel vastgesteld. In dit model bestuurde het algemeen bestuur op hoofdlijnen.
De dagelijkse leiding werd gemandateerd aan een algemeen directeur. In een bestuurs- en managementstatuut was de verdeling van de bevoegdheden van bestuur, algemeen directeur en schooldirecteuren vastgesteld.

De lokale besturen behielden hun statutaire taak een lid van het algemeen bestuur voor te dragen. Daarnaast mochten zij gevraagd en ongevraagd adviseren aan het algemeen bestuur en aan de schooldirecteuren. De lokale besturen konden bepaalde taken namens het algemeen bestuur uitvoeren. Deze bijzondere afspraken waren vastgelegd in een mandateringsstatuut.

3. Nieuwe bestuurlijke ontwikkelingen na 2008
Mede op grond van nieuwe wettelijke voorschriften rond het begrip `governance` koos het algemeen bestuur voor het toezichthoudend bestuursmodel. Bestuursleden werden voortaan gekozen op basis van een bepaalde expertise en niet langer in de eerste plaats namens een lokale achterban.

In de tweede helft van 2009 werd de discussie gestart over de overstap naar het raad van toezichtmodel. Deze discussie resulteerde per 1 augustus 2010 in de keuze voor het model met een College van Bestuur en een Raad van Toezicht. Vanaf dat moment is het bestuur van de stichting toevertrouwd aan een College van Bestuur (in dit geval: éénhoofdig).
Een Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur.

In de loop van 2011 hebben de zes lokale verenigingen in Maasdijk, Maasland, Monster, Honselersdijk, Wateringen, De Lier en Naaldwijk zich opgeheven. De lokale vereniging van `s-Gravenzande (VPCO) heeft in 2011 besloten zich te gaan opheffen. Dit besluit is echter nooit geëffectueerd. Deze vereniging is kennelijk slapend geraakt. Er vinden geen activiteiten meer plaats en van enige bemoeienis met de scholen is geen sprake meer.

Bij de opheffing van de lokale verenigingen zijn de financiële middelen toegevoegd aan de reserves van de scholen van de oorspronkelijke verenigingen.

4. Statutenwijziging 2015
Per 1 augustus 2015 zijn de statuten van de stichting aangepast in verband met de fusie tussen sbo De Boemerang en sbo De Windroos tot de nieuwe sbo De Diamant. Deze school heeft een interconfessioneel karakter. Dit komt o.a. tot uitdrukking in artikel 1 van de gewijzigde statuten: “De stichting draagt de naam: ‘Stichting Protestants Christelijk Primair en interconfessioneel Primair Onderwijs regio Westland’.” Deze volledige naam wordt overigens uitsluitend in officiële documenten gevoerd.

 

Herstel wachtwoord
Geef je e-mail adres. Een nieuw wachtwoord wordt verzonden.

Wij maken gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten