Leernetwerken

Bij PCPOW werken we met leernetwerken. Een leernetwerk bestaat uit een groep collega’s van verschillende scholen. Deze collega's zijn enthousiast over hun vak en willen zich graag nog meer bekwamen in een bepaald thema. Hier vind je de leerkrachten die altijd op zoek zijn naar de truffels in de grond! Zij werken vanuit een gezamenlijk doel. Het is een plek om met elkaar zaken uit te testen, geïnspireerd te raken, lessen met elkaar voor te bereiden en vervolgens elkaar feedback te geven. De activiteiten zijn gericht op onderwijsverbetering. Dit is een continu proces en draagt bij aan het werkplezier.  Strategie in beweging geeft een koers aan voor dit gezamenlijke doel. Zie je er een leernetwerk tussen staan die je aanspreekt? Aanmelden kan hier

Leernetwerken PCPO Westland

Kleuters

Wij zijn een enthousiaste groep onderbouwleerkrachten die drie keer per jaar bij elkaar komen. Tijdens deze bijeenkomsten wisselen wij ideeën, kennis en ervaringen uit over verschillende onderwerpen. Op iedere bijeenkomst staat één onderwerp centraal. We treffen elkaar iedere keer op een andere school. Zo kunnen we ook inspiratie opdoen voor de leeromgeving. 

​ICT

IctWORKs4YOU

Elke school heeft een ICT-coördinator. ICT is namelijk niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Dit schooljaar treffen deze coördinatoren elkaar vijf keer. Tijdens deze bijeenkomsten wordt de overgang naar 'werken in de Cloud' voorbereid en worden de ICT'ers van de scholen getraind. 

​Hoogbegaafd​

In het leernetwerk Hoogbegaafd ontmoeten collega's elkaar die werken met kinderen uit deze doelgroep. Wij komen samen om ervaringen uit te wisselen en kennis te vergroten. Hierbij nodigen wij specialisten uit. Het schooljaar 2019-2020 verdiepen wij ons in het thema leren-leren bij hoogbegaafde kinderen. Wij gaan onderzoeken hoe wij kunnen omgaan met de valkuilen van hoogbegaafdheid. Daarnaast wordt er een sociale kaart gemaakt, waarop externe plusgroepen en gespecialiseerde coaches worden beschreven.

Gedrag​

Over gedrag kunnen onderwijsprofessionals in gesprek blijven! Daarom is er natuurlijk een leernetwerk Gedrag. Aan de hand van een gezamenlijk doel zullen deze gesprekken gevoerd worden. Dit schooljaar staat het ontwikkelen van een heldere visie op gedrag centraal. Ook hechten we belang aan de ontmoeting en het bezoek van andere scholen.

Interne begeleiding (IB​)

Als intern begeleider (IB'er) ben je de spin in het web van de school. Altijd ben je aan het werk vanuit de drie-eenheid kind, ouder en school. Die vormen de basis van de toekomst van het kind. Een prachtige, maar hectische baan. Daarom is dit leernetwerk zo waardevol! Je ontmoet andere IB'ers van verschillende scholen. Een plek om vragen te stellen aan gelijkgestemden, casussen te bespreken en geïnspireerd te raken. 

Rekenen​

Het accent in het onderwijs ligt vaak op taal en lezen. Je vergeet bijna dat rekenen ook een hoofdvak is! Maar deze groep vergeet dat zeker niet. Onder begeleiding van twee masteropgeleide rekenspecialisten worden alle facetten van het rekenonderwijs belicht. Zo kom je na een bijeenkomst weer vol ideeën terug op school.

Taal/lezen 

Dit leernetwerk heeft er zin in om dit schooljaar de diepte in te gaan. Wij organiseren drie bijeenkomsten, waarbij één thema centraal staat. Dit jaar is er gekozen voor 'close reading'. Twee enthousiaste kartrekkers zorgen ervoor dat het programma zo wordt vormgegeven dat je het direct kan toepassen in de praktijk. 

O²​

Zoals Peccie Pow ons al vertelt: "Onderzoekend en ontwerpend leren is hier niet meer dan normaal." Wij willen ervoor zorgen dat de kinderen onderwijs krijgen op een manier die past bij deze tijd. Binnen dit leernetwerk onderzoeken we wat er al gebeurt aan O2 onderwijs binnen PCPOW, en nog belangrijker, wij bekijken hoe we dit verder kunnen uitbreiden. Vind je het leuk om hierover mee te denken? Dan zien we je graag in ons leernetwerk!

POVO

Leerkracht zijn van groep 8 is toch nèt even anders! Er komt veel kijken bij het draaien van een groep 8. De taken zijn ook anders dan die van jouw overige collega's. Met wie kan jij sparren? Aan wie stel jij jouw vragen? Heb je een lastige casus en twijfel je wat je moet doen? Op deze plek kan het allemaal! Bij dit leernetwerk is er plek voor alle leerkrachten van groep 8 die een groep kinderen begeleiden van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs. 

Bewegingsonderwijs

De plek waar alle docenten bewegingsonderwijs uit het Westland elkaar treffen. Nieuwe ideeën opdoen, knelpunten bespreken, bij elkaar een kijkje nemen in de gymzaal en natuurlijk een gezamenlijke studiedag!

Kartrekkers

Drie keer per jaar komen alle kartrekkers van de leernetwerken samen. Vanuit een gezamenlijk doel gaan we anderhalf uur praktisch aan de slag. Dit in combinatie met informatie vanuit PCPOW.