Jaarverslag

PCPO Westland maakt ieder jaar een jaarverslag. In deze verslagen nemen we de lezer mee in de gebeurtenissen en ontwikkelingen die centraal hebben gestaan dat betreffende schooljaar, samen met een financiële verantwoording.

De omvangrijke jaarstukken zijn met name bedoeld voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de leden van de Raad van Toezicht.  Daarnaast delen we de verslagen met al onze stakeholders.