Jaarverslag

PCPO Westland maakt ieder jaar een schooljaarverslag. In deze verslagen nemen we de lezer mee in de ontwikkelingen die centraal hebben gestaan dat betreffende schooljaar.

Onderwijsjaarverslagen

PCPO Westland in beweging

Gedurende schooljaar 2018-2019 hebben we een traject afgesloten waarin een nieuw strategisch beleid is vastgesteld. Een mooi traject waarbij iedereen betrokken kon zijn. In verschillende sessies hebben kinderen, ouders, leerkrachten, directeuren, bestuurskantoormedewerkers, leden van de RvT en ook externe partners met elkaar samengewerkt. Er werd gesproken over de ontwikkeling die we door willen maken om ons onderwijs nog beter te maken. Het resultaat van dit proces is een mooie ambitie. Vanaf mei 2019 staan de ontwikkelingen van PCPO Westland in het teken van deze ambitie. De scholen van PCPOW opereren autonoom binnen deze collectieve ambitie.