Ons team

PCPOW is het bindende en faciliterende element binnen de organisatie. Het draagt zorg voor de kwaliteit van het onderwijs, innovatie en financiële stabiliteit van de organisatie. Tevens stimuleert en motiveert de organisatie het onderwijzend personeel en medewerkers van de aangesloten scholen. PCPOW is de verbindende factor tussen de scholen en de stakeholders binnen het Westland.  We doen het samen.

College van Bestuur

Henri Koele

Voorzitter College van Bestuur

Problemen zijn groeikansen die je samen te lijf gaat met (oplos) koffie
Werkdagen: alle dagen

Bestuursbureau

Toon van Velzen

Directeur onderwijs

Vertrouwen geven stimuleert groei!
Werkdagen: alle dagen

Giséla Zuyderwijk-Schalke

Controller

Meten is weten, maar het verhaal achter de cijfers is de unieke print van iedere school.
Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag

Ingrid Vos

Opleidingscoördinator

Ik sta voor opleiden in de school!
Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag

Barry de Haan

Stafmedewerker Personeel

Waardering, vertrouwen, respect en goede voorbeelden! De rest komt vanzelf.
Werkdagen: alle dagen

Petra van der Hout

Managementassistent personeel en beleid

Durf te dromen, durf te groeien, durf te zijn.
Werkdagen: maandag, woensdag, donderdag en vrijdag

Diana van Bodegom Smith

Administratief medewerker

Werkdagen: maandag en dinsdag

Tessa van Malkenhorst

Bestuursadviseur communicatie en beleid

Pas als je je grenzen kent, kun je ze verleggen.
Werkdagen: dinsdag, woensdag en donderdag

Gerrit Aalbregt

Bovenschools ICT'er

IctWORKs4YOU
Werkdagen: dinsdag en donderdagochtend

Angelique Groenewegen

Managementassistent facilitair en financiën

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag

Ingrid Toet

Bestuurssecretaresse

Werkdagen: dinsdag, donderdag, vrijdag

Raad van toezicht

E. Chr. Lafeber

Voorzitter

Lid RvT Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam Werken en leren met passie!

A.S. Griffioen

Lid raad van toezicht

o.a. voormalig lid RvT PO-raad

H. Hill-Veen

Lid raad van toezicht

Toezicht moet bijdragen aan het vertrouwen in de organisatie: dat de goede dingen gedaan worden in het belang van de ontwikkeling van kinderen.

H.A.R. Westdijk

Lid raad van toezicht

o.a. voormalig voorzitter raad van toezicht Kind en Onderwijs

P. van den Dool

Lid raad van toezicht