Nieuws

PCPOW werkt met de communicatieapp Social Schools. Onze interne en externe communicatie loopt hoofdzakelijk via deze app. Op deze pagina vertellen wij met trots waarom wij hiervoor gekozen hebben. Ook staan onze meest recente nieuwsberichten onderaan deze pagina. 

App ie het al gehoord?

Alle scholen van PCPOW werken met Social Schools, een online communicatieplatform voor het basisonderwijs. Het doel is ouders meer inzicht te geven in wat er gebeurt in de klas, op een aantrekkelijke manier. Wij vinden het belangrijk dat ouders op de hoogte zijn van het onderwijsproces. Niet alle kinderen vertellen immers altijd waarmee ze bezig zijn op school.

Ook willen wij als PCPOW ouders ontlasten in deze hectische maatschappij. Door gebruik te maken van één communicatiemiddel hoef je niet steeds te zoeken waar bepaalde informatie ook alweer staat. Dit is allemaal terug te vinden in één app. 

Social Schools is een veilig, afgesloten platform. Alleen ouders die toestemming hebben gekregen van de school kunnen hier terecht. Ouders hebben alleen toegang tot de groep(en) van hun kind(eren). 

Volg ons: