Onze scholen

Wij zijn er trots op dat er 15 unieke scholen zijn aangesloten bij PCPO Westland. Wij hebben 13 scholen voor regulier onderwijs, één school voor speciaal basisonderwijs en één schakelklasschool. Wij zorgen met ruim 550 medewerkers voor goed onderwijs voor 4500 kinderen in het Westland en Midden-Delfland. Onze scholen werken vanuit de christelijke identiteit aan kwalitatief goed onderwijs. Daarbij maakt elke school haar eigen specifieke keuzes passend bij de visie van de school. Zo hebben al onze scholen hun eigen unieke print. Vind je unieke print

15 scholen in de regio Westland en Midden-Delfland

De Blinkerd

Een moderne, warme en ambitieuze school in Monster. Vanuit onze kernwaarden 'erkennen, bouwen en nieuwsgierig' willen we ontwikkelingsgericht aansluiten bij ieder kind. We willen onze kinderen laten stralen en blinken op onze school waar samen leren en samen werken centraal staat!

 • Poelenburgh 1
  2681 NW Monster
 • +31(0)174-21 24 49
 • E-mailadres

De Diamant (Hoge Woerd)

"Eigenlijk gun je elk kind deze school.” Dit is zomaar een uitspraak van een ouder, die wij gelukkig regelmatig horen. Voor veel van onze leerlingen en hun ouders was het toch een hele stap om van de vertrouwde basisschool uit de buurt naar een school voor Speciaal basisonderwijs over te stappen.

 • Hoge Woerd 27
  2671 DH Naaldwijk
 • 0174-626164
 • E-mailadres

De Diamant (Sint Martinusstraat)

"Eigenlijk gun je elk kind deze school.” Dit is zomaar een uitspraak van een ouder, die wij gelukkig regelmatig horen. Voor veel van onze leerlingen en hun ouders was het toch een hele stap om van de vertrouwde basisschool uit de buurt naar een school voor Speciaal basisonderwijs over te stappen.

 • Sint Martinusstraat 160
  2671 GM Naaldwijk
 • 0174-625232
 • E-mailadres

De Groene Oase

“De echte ontdekker is niet wie nieuwe landen vindt, maar wie met nieuwe ogen kijkt!” Op De Groene Oase willen wij ervoor zorgen dat kinderen goed in hun vel zitten en zich voluit ontwikkelen. We vinden het belangrijk om goed met elkaar om te gaan en kinderen te leren iets voor elkaar over te hebben.

 • Doelstraat 48
  3155 AJ Maasland
 • +31(0)10-5911033
 • E-mailadres

De Hoeksteen

De Hoeksteen is een open school met een pedagogisch klimaat gericht op welbevinden, betrokkenheid en zorg op maat. De betrokkenheid en medewerking van ouders stellen we zeer op prijs. Veiligheid, begrip en respect voor elkaar zijn belangrijke waarden binnen ons onderwijs.

 • Fazant­laan 4
  2675 XT Hon­sel­ers­dijk
 • +31(0)174–624402
 • E-mailadres

De Kameleon (Eikenlaan en KaDo)

"Ieder kind een topprestatie!" Bij ons kunnen kinderen zich op hun eigen niveau ontwikkelen vanuit een veilige en uitdagende omgeving. Spelend en ontdekkend leren speelt hierbij een belangrijke rol.

 • Eikenlaan 50
  2691 EE ’s-Gravenzande
 • +31(0)174-412587
 • E-mailadres

De Kameleon (Heenweg)

Op deze open en kleinschalige school krijgen kinderen niet alleen les in hun eigen groep, er wordt ook gewerkt in andere groepen. Tijdens deze groepsdoorbrekende lessen en activiteiten worden alle kinderen uitgedaagd om zich te ontwikkelen en groeien. Kinderen leren van en met elkaar op de Brede Buurtschool De Kameleon. Lees meer over deze locatie op de website.

 • Boelhouwerstraat 1
  2691 LR ’s-Gravenzande
 • +31(0)174-413364
 • E-mailadres

De Ouverture

De missie van de Ouverture luidt: ‘Leren met plezier’. Een kind is van nature leergierig. Leren is een vanzelfsprekende zaak en voldoet aan een behoefte. Leren is leuk en goed voor een mens. Het is fijn om iets te presteren. Je voelt je bekwaam als je iets weet en kan. Het helpt je vooruit.

 • Sibelius 1
  2671 VV Naaldwijk
 • +31(0)174-62 89 27
 • E-mailadres

De Rehoboth

De Rehoboth wil ieder kind de ruimte geven die het nodig heeft. Onze school wil een leefgemeenschap zijn waar kinderen niet alleen iets leren, maar zich kunnen ontwikkelen in een houding van zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag. Naast zelfstandig werken en kennisoverdracht is er op school ruimte voor excursies, projecten, creadagen en culturele activiteiten.​

 • Hoefblad 13
  2671 WX Naaldwijk
 • +31(0)174-62 52 71
 • E-mailadres

De Wegwijzer

Welkom op de Wegwijzer! Wij zijn een open christelijke school, waarbij iedereen welkom is die onze identiteit respecteert. Onze school staat midden in een rustige woonwijk. U bent van harte welkom om even bij ons `binnen te kijken`.

 • Prins Bernhardstraat 28
  2691 VK 's-Gravenzande
 • +31(0)174-41 20 18
 • E-mailadres

Het Kompas

Voor ieder kind de juiste koers! Een open christelijke school waarin iedereen welkom is. Onderwijs is voor ons meer dan het aanleren van kennis en vaardigheden. Wij willen als school een veilige haven zijn voor ieder kind

 • Trompstraat 5
  2676 XH Maasdijk
 • +31(0)174 512 628
 • E-mailadres

Koningin Julianaschool

De Koningin Julianaschool is een warme, eigentijdse en dynamische school in De Lier. Bij ons wordt ieder kind gezien en gekend. We hebben veel aandacht voor de veiligheid en het welbevinden, omdat we willen dat alle kinderen graag naar school gaan.

 • Abel Tasmanlaan 1
  2678 ER De Lier
 • +31(0)174 513748
 • E-mailadres

Pieter van der Plasschool

Wateringen

De Pieter van der Plasschool wil een school zijn waar ieder kind telt en waar ieder kind gekend wordt. Wij willen een school zijn met een sfeer waarin een kind zich thuis voelt, zich geborgen voelt en waar het kind de mogelijkheid heeft zichzelf te zijn. Van daaruit kan het kind zijn of haar talenten ontdekken en ontwikkelen.

 • Pieter van der Plasstraat 22
  2291 SE Wateringen
 • +31(0)174-29 23 03
 • E-mailadres

Prins Mauritsschool

Goed onderwijs in een uitdagende leeromgeving. Het kind krijgt de mogelijkheid te leren, gebruik makend van zijn of haar talenten, zodat het optimaal tot zijn recht kan komen.

 • Frankenthaler 1
  2678 WE De Lier
 • +31(0)174-514625
 • E-mailadres

Prins Willem-Alexanderschool (De Lier)

De Lier

"Samen geloven in samen groeien”. Hier het motto van onze school. Het verwijst naar het feit dat we een christelijke basisschool zijn. Maar geloven staat ook voor ons geloof in kinderen. Ieder kind heeft talenten en wij zullen als school, samen met u, proberen die zoveel mogelijk te benutten.

 • Van Haemstedestraat 28
  2678 TX De Lier
 • +31(0)174-514395
 • E-mailadres

Prins Willem Alexanderschool (‘s-Gravenzande)

De Prins Willem-Alexanderschool is een christelijke school. Wij hechten grote waarde aan de waarden en normen van het christelijk geloof. Deze inspireren ons en vormen de basis waarop kinderen, ouders en leerkrachten met elkaar omgaan. In ons moderne gebouw vormen we samen met kinderopvang Okidoki een brede school, waar dagelijks ruim 400 kinderen met plezier naar toe gaan.

 • Wagenmakerstraat 51
  2694 BW 's-Gravenzande
 • +31(0)174-41 62 42
 • E-mailadres

Taalschool Westland

Taalschool Westland is een school voor kinderen die nog maar kort in Nederland zijn. Bij ons leren de kinderen vooral de Nederlandse taal. Meestal zijn ze in een jaar tijd zover dat ze naar een basisschool in hun eigen buurt kunnen. Dit is een samenwerking tussen PCPOW, WEST en WSKO.

 • Achterlaantje 8-10
  2678 TC De Lier
 • 0174-820408
 • E-mailadres