Opleiden in de school

Talentum Haagland is een samenwerkingsverband tussen PCPO Westland, Octant, SCO Delft en Hogeschool Inholland. Samen dragen wij de verantwoordelijkheid voor het opleiden en begeleiden van toekomstige en startende leraren. Zo professionaliseren wij het onderwijs. Iedereen levert daar vanuit eigen expertise een bijdrage aan. En werken we aan een optimale aansluiting tussen theorie en praktijk.

Een leven lang leren 

Eén van de kernwaarden van Talentum Haagland is dat wij staan voor een leven lang leren. We geloven dat we het onderwijs verbeteren door zowel leraren in opleiding, als ook startende leraren te ondersteunen. Daarom richten wij ons op sterk ontwikkelde onderwijsleeromgevingen. 

Altijd een passend traject

Voor bijna iedereen met de wens om het onderwijs in te gaan is een passend traject dat aansluit bij de ervaring en achtergrond. Wij helpen je bij het vinden van een traject dat past bij jou en bieden ondersteuning tijdens jouw ontwikkeling tot leraar.

Goede begeleiding

Wij vinden het belangrijk om een student goed te begeleiden tot een startbekwame leerkracht, daarvoor nemen wij onze  verantwoordelijkheid. Dit doen we door leerkrachten op te leiden tot praktijkbegeleiders, die de studenten persoonlijk begeleiden. Talentum Haagland heeft daarvoor zelf een cursus ontwikkeld “Begeleidingsvaardigheden voor praktijkbegeleiders”.

We zijn er trots op dat onze manier van opleiden door de studenten het afgelopen jaar werd gewaardeerd met een 8!

~Ingrid Vos~

Ben jij geïnteresseerd in een baan in het onderwijs? Wil je meer weten over de opleidingsschool? Neem contact op met onze opleidingscoördinator of klik hier.

Ingrid Vos

Opleidingscoördinator

Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag